Kabotaż

Ubezpieczenie w ruchu kabotażowym to oferta dla przedsiębiorstw transportowych. Firmy transportowe które mają aktualną licencje UE od maja 2009 roku mają otwarty rynek transportowy dla przewozów wewnątrzkrajowych tak zwany kabotaż w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że taki transport podlega wyłącznie regulacjom wewnątrzkrajowym w danym kraju UE na terenie którego ten tranzyt jest realizowany. Czyli w przypadku przewozów kabotażowych nie obowiązuje konwencja CMR, lecz obowiązujące na terenie danego kraju prawo przewozowe.

W niektórych państwach istnieje nieograniczona odpowiedzialność cywilna z kolei państwa mają niezwykle małe limity odpowiedzialności cywilnej za uszkodzony lub zniszczony towar. Należy więc zwrócić uwagę na ubezpieczenie OCP w ruchu kabotażowym. Przewoźnicy wykonujący przewozy międzynarodowe powinni kupić polisę ubezpieczenia OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym, krajowym a także kabotażowym. W Niemczech i we Francji ubezpieczenie kabotażowe jest obowiązkowe. Przewoźnik powinien zadbać o to żeby w czasie transportu być wyposażonym w dowód uwierzytelniający ważność tego ubezpieczenia określany mianem certyfikatu ubezpieczenia kabotażowego. Kierowcy podczas przejazdu muszą mieć pod ręką taki dowód ubezpieczenia i na żądanie przedstawić go osobom uprawnionym do kontroli wraz z specyfikacją potwierdzającą transport transgraniczny inaczej list przewozowy CMR.

Jeśli przewoźnik nie zawrze ubezpieczenia kabotażowego na terenie Niemiec czy też Francji nie może wykonywać przejazdów kabotażowych. Na dodatek jeśli kierowca nie ma przy sobie certyfikatu ubezpieczenia to najczęściej samochód zostaje unieruchomiony do momentu dostarczenia dokument ubezpieczenia. Prowadzi to do wysokich strat finansowych dla przewoźnika spowodowanych karami nawet do 5000 euro. Minimalna kwota ubezpieczenia na jedno zdarzenie czyli 600 tysięcy euro, a na wszystkie zdarzenia w ciągu roku nie może być niższa niż 1,2 miliona euro. Oferujemy ubezpieczenie w ruchu kabotażowym na terenie Niemiec Francji oraz całej Uni Europejskiej, również dla pojazdów poniżej 3,5 tony.

5.00 avg. rating (100% score) - 159 votes