OC przewoźnika

OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu rajowym i międzynarodowym to specyficzny rodzaj ubezpieczenia komunikacyjnego przeznaczone dla firm transportowych, którego przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna na przewożonym towarze. Jest to regulowane ustawą Prawo przewozowe lub Konwencją CMR. Można wyróżnić dwa typy ubezpieczenia:

  • OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
  • OC przewoźnika drogowego w ruchu poza granicami Polski, w więcej niż w dwóch państwach.

Kalkulator oc Przewoźnika

OC przewoźnika drogowego obejmuje ochronę właściciela firmy od wysokich kosztów niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy transportowej, ochronę sprzętu od zniszczenia, uszkodzenia lub utraty oraz opóźnień w dostawach czy zagubienia dokumentów.

Za dodatkową opłatą ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o:

  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju),
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt,
  • odpowiedzialność cywilną z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera.

 

5.00 avg. rating (100% score) - 144 votes