OC Spedytora

Przedmiotem OC spedytora jest odpowiedzialność cywilna za wykonanie umowy spedycji. Ubezpieczenie OC spedytora obejmuje ochronę i ubezpieczenie przewożonych przez niego towarów. Ochroną objęta jest nie tylko sytuacja, w której spedytor zagubił przesyłkę, ale także w sytuacji gdy przesyłka została uszkodzona. Polisa obejmuje także sytuację gdy przesyłka nie uległa uszkodzeniu, a zleceniodawca poniósł szkodę w wyniku niepełnego lub niewłaściwego wykonania zlecenia przed spedytora. W takim przypadku koszty szkód jakie wynikły z umowy spedycji pokrywane są z ubezpieczenia.

Kalkulator oc Spedytora

Dla pełnej ochrony interesów i finansów spedytora zaleca się wykupienie OC spedytora, które jest skutecznym sposobem na ograniczenie ryzyka wysokich kosztów odszkodowań jak i pewność działania firmy spedycyjnej.

Podstawowym przedmiotem ubezpieczenia spedytora jest odpowiedzialność cywilna spedytora, którą ponosi w związku z wykonaniem umowy spedycji. Ubezpieczenie OC spedytora, to rodzaj ubezpieczenia chroniącego przedsiębiorstwo, którego podstawową działalnością jest spedycja ładunków, przed kosztami uszkodzenia, zgubienia lub zniszczenia towarów. Polisa ta działa także w przypadku wadliwego wykonania zlecenia spedycji, a wszystkie możliwe koszty jakie mogą z tego wyniknąć pokrywane są przez ubezpieczyciela. OC spedytora jest zatem kompletną ochroną odpowiedzialności cywilnej gwarantującą nie tylko ochronę interesów spedytora ale także gwarantującą pewność i swobodę działania, poprzez ograniczenie negatywnych skutków związanych z prowadzoną działalnością.

5.00 avg. rating (100% score) - 2 votes