Do kogo jest skierowane ubezpieczenie NNW?

Kiedy nie otrzymamy wypłaty z NNW?
Jak sama nazwa podkreśla, zabezpieczenie NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, zatem w każdej polisie znajdują się wyłączenia. Z reguły objęte są nimi następstwa zdarzeń wynikających z:
·    choroby, w tym psychicznej,
·    celowych i umyślnych czynień,
·    popełnienia czy próby popełnienia przestępstwa,
·    udziału w bójkach,
·    kierowania samochodem bez uprawnień,
·    działań wojennych.

Przeczytaj dokładnie polisę
Przed wykupieniem umowy zapoznaj się uważnie z polisą. Zwróć specjalną atencję na wykluczenia. Ma prawo się okazać, że w większym stopniu opłaci Ci się droższa umowa z większym rozmiarem pieczy. Podstawowy profil polisy przeważnie nie włącza dodatkowych świadczeń, jak piecza podczas hospitalizacji, pomoc medyczna, refundację kosztów zakupu protez i wiele innych.
Ograniczenie ochrony jest zależny od umowy pomiędzy Tobą a zakładem ubezpieczeń. W Twoim interesie leży, ażeby był on jak najszerszy.

Czy w ogóle warto wykupić ubezpieczenie NNW?
Jak głosi stare porzekadło wypadki chodzą po ludziach. Nigdy nie możesz być przeświadczony, czy nie wydarzy się coś, co zatrzyma Twoje plany życiowe.
Nie jesteś w stanie zabezpieczyć siebie i swojej rodziny od zupełnego zła tego świata. Należałoby niemniej jednak pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu. Może nim być porządnie dobrane ubezpieczenie NNW.

Zobacz również Gefion Opinie