Ubezpieczenie OC przewoźnika w Allianz

  • Ubezpieczenie OC przewoźnika w Allianz

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w transporcie drogowym to gwarancja zabezpieczenia interesów przewoźnika i jego wydatków. Dzięki wykupieniu polisy OCP w Allianz za wszelkie szkody, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania działalności gospodarczej, za wszelkie szkody zapłaci ubezpieczyciel.

  • Dla kogo ubezpieczenie OCP

Ubezpieczenie OCP w Allianz dedykowane jest dla przedsiębiorców i wszelkich podmiotów gospodarczych, którzy wykonują funkcję przewoźnika krajowego lub międzynarodowego. Przewoźnik realizując zlecenia powinien dysponować odpowiednim zaświadczeniem o działalności gospodarczej oraz licencją, koncesja lub zezwoleniem.

  • Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem polisy OPC jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego za szkody jakie powstać mogą na towarach przyjętych do zlecenia podczas wykonywania umowy przewozu towarów. W ramach ustalonych sum gwarancyjnych Allianz pokrywa koszty związane z likwidacją szkód powstałych na przedmiocie ubezpieczenie. W ramach polisy Allianz pokrywa koszty związane z przeładunkiem lub czasowym przechowaniem, które są wynikiem szkody lecz koszty związane z tymi czynnościami nie przekraczają wartości przewożonych towarów. Ubezpieczyciel pokrywa koszty związane z usługami rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Allianz.

W ramach ubezpieczenia OCP ochronie podlegają przesyłki przewożone na terenie Polski, na podstawie krajowego listu przewozowego lub innego dokumentu obowiązującego zgodnie z ustawą Prawo Przewozowe. Polisa obowiązuje także w przypadku przewozów międzynarodowych w przypadku gdy przesyłka posiada list przewozowy CMR wystawiony zgodnie z Konwencją CMR.