OC Spedytora

Ubezpieczenie OC spedytora

Przedmiotem ubezpieczenia OC spedytora jest odpowiedzialność cywilna spedytora jako właściciela floty oraz osoby odpowiedzialnej za przewożone towary, od szkód jakie mogą wyniknąć z wykonywania zleceń i umów spedycji. Odpowiedzialność cywilna spedytora obejmuje szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadań wynikających z umowy. To jak duży zakres ochrony ma odpowiedzialność cywilna zależy od umowy kontraktów, ale także indywidualnych ustaleń z ubezpieczycielem.

Do kogo kierowane jest OC?

Polisa chroniąca odpowiedzialność cywilną dedykowana jest przedsiębiorstwom specjalizującym się w wykonywaniu zgodnie z zawartymi umowami usług TSL czyli transportowo- spedycyjno- logistycznych. Usługi te wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonywane są przez spedytorów i przewoźników. Główna zaletą takiego ubezpieczenia jest zapewnienie swobody działania i bezpieczeństwa firmy spedycyjnej w ramach wykonywanych zleceń czy umów stałych. Dzięki polisie OC spedytor nie musi obawiać się bardzo często ogromnych kosztów związanych z niewykonaniem zlecenia.

Zakres ochrony

Dzięki kompleksowemu przygotowaniu polisy OC spedytora, ochroną objęte są także sytuacje, w których ubezpieczony przyjął na siebie odpowiedzialność za wynikłą szkodę. Ubezpieczenie gwarantuje obejmuje także odpowiedzialność cywilną ujętą jako ochronę przewoźnika drogowego zgodnie z Konwencją CMR lub prawem przewozowym. Ważną zaletą jest fakt, że za polisę OC wystawiany jest certyfikat, podnoszący wiarygodność w sprawach kontraktowych i można nim legitymować się przy różnego rodzaju transakcjach. Ubezpieczenie może obejmować jedną umową wiele umów spedycyjnych. Dodatkowo, istnieje możliwość o dodatkową ochronę, wykupując klauzule ubezpieczenia szkód powstałych w kontenerach oraz innych opakowaniach służących do przewozu towarów. Istnieje możliwość wykupienia polisy chroniącej interesy spedytora w sytuacji rozmrożenia lub niezachowania temperatury produktów podczas przewozu.

Ubezpieczenie OC Spedytora

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora OCS mierzone jest do firm spedycyjnych które wykonują czynności spedycyjne na ternie Polski oraz poza jej granicami. Dzięki nam sam możesz obliczyć ubezpieczenie OCS w tym celu stworzyliśmy  Kalkulator oc Spedytora porównasz oferty kilkunastu towarzystwach ubezpieczeniowych bez wychodzenia z biura.

Co gwarantuje ubezpieczenie OC Spedytora:

Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w następstwie niewykonania ewentualnie nienależytego wykonania usługi spedycyjnej.

  • składowanie produktów ściśle z wymogami dostosowanymi do ich właściwości do dni 30,
  • pakowanie,
  • rozpakowanie,
  • przepakowanie,
  • załadunek oraz rozładunek,
  • przeładunek przesyłek towarowych,
  • kontrolę przesyłek towarowych,
  • odprawę celną przesyłek
  • przygotowanie dokumentów ,
  • inne czynności związane spedycyjne.

Zakres ubezpieczenia ocs:

Szkody jakie w myśl kodeksu cywilnego  na podstawie zawartej umowy spedycyjnej zobowiązany jest naprawić ubezpieczający. Firma spedycyjna ustala górną granicę odpowiedzialności w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia.W granicach sumy gwarancyjnej możemy określić podlimit sumy gwarancyjnej, który stanowi górną granicę odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego na jedno zdarzenie.