OC Spedytora

Ubezpieczenie OC spedytora

Przedmiotem ubezpieczenia OC spedytora jest odpowiedzialność cywilna spedytora jako właściciela floty oraz osoby odpowiedzialnej za przewożone towary, od szkód jakie mogą wyniknąć z wykonywania zleceń i umów spedycji. Odpowiedzialność cywilna spedytora obejmuje szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadań wynikających z umowy. To jak duży zakres ochrony ma odpowiedzialność cywilna zależy od umowy kontraktów, ale także indywidualnych ustaleń z ubezpieczycielem.

Do kogo kierowane jest OC?

Polisa chroniąca odpowiedzialność cywilną dedykowana jest przedsiębiorstwom specjalizującym się w wykonywaniu zgodnie z zawartymi umowami usług TSL czyli transportowo- spedycyjno- logistycznych. Usługi te wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonywane są przez spedytorów i przewoźników. Główna zaletą takiego ubezpieczenia jest zapewnienie swobody działania i bezpieczeństwa firmy spedycyjnej w ramach wykonywanych zleceń czy umów stałych. Dzięki polisie OC spedytor nie musi obawiać się bardzo często ogromnych kosztów związanych z niewykonaniem zlecenia.

Zakres ochrony

Dzięki kompleksowemu przygotowaniu polisy OC spedytora, ochroną objęte są także sytuacje, w których ubezpieczony przyjął na siebie odpowiedzialność za wynikłą szkodę. Ubezpieczenie gwarantuje obejmuje także odpowiedzialność cywilną ujętą jako ochronę przewoźnika drogowego zgodnie z Konwencją CMR lub prawem przewozowym. Ważną zaletą jest fakt, że za polisę OC wystawiany jest certyfikat, podnoszący wiarygodność w sprawach kontraktowych i można nim legitymować się przy różnego rodzaju transakcjach. Ubezpieczenie może obejmować jedną umową wiele umów spedycyjnych. Dodatkowo, istnieje możliwość o dodatkową ochronę, wykupując klauzule ubezpieczenia szkód powstałych w kontenerach oraz innych opakowaniach służących do przewozu towarów. Istnieje możliwość wykupienia polisy chroniącej interesy spedytora w sytuacji rozmrożenia lub niezachowania temperatury produktów podczas przewozu.