Czy wszystkie dane polis OC są jawne?

Czy wszystkie dane polis OC są jawne?

Jak podaje „Rzeczpospolita” nie wszystkie informacje zawarte w polisach OC są ukryte. Część z nich, jak na przykład wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC mogą pozostać niejawne przez co posłużyć mogą innym przedsiębiorstwom do budowania przewagi konkurencyjnej.

Jak podano w gazecie, informacje te zostały wydane poprzez orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Sprawa, w której osoba odwołująca się domagała dotyczyła dostępu do informacji na temat sum gwarancyjnych OC i zobowiązań innego podmiotu (sygnatura akt: KIO 1977/14). Według wydanego orzeczenia, informacje takie jak suma gwarancyjna ubezpieczenia OC mogą zostać wykorzystane w celu budowania przewagi konkurencyjnej i nie powinny być ujawniane innym podmiotom.