Ubezpieczenie OC Spedytora

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora OCS mierzone jest do firm spedycyjnych które wykonują czynności spedycyjne na ternie Polski oraz poza jej granicami. Dzięki nam sam możesz obliczyć ubezpieczenie OCS w tym celu stworzyliśmy  Kalkulator oc Spedytora porównasz oferty kilkunastu towarzystwach ubezpieczeniowych bez wychodzenia z biura.

Co gwarantuje ubezpieczenie OC Spedytora:

Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w następstwie niewykonania ewentualnie nienależytego wykonania usługi spedycyjnej.

  • składowanie produktów ściśle z wymogami dostosowanymi do ich właściwości do dni 30,
  • pakowanie,
  • rozpakowanie,
  • przepakowanie,
  • załadunek oraz rozładunek,
  • przeładunek przesyłek towarowych,
  • kontrolę przesyłek towarowych,
  • odprawę celną przesyłek
  • przygotowanie dokumentów ,
  • inne czynności związane spedycyjne.

Zakres ubezpieczenia ocs:

Szkody jakie w myśl kodeksu cywilnego  na podstawie zawartej umowy spedycyjnej zobowiązany jest naprawić ubezpieczający. Firma spedycyjna ustala górną granicę odpowiedzialności w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia.W granicach sumy gwarancyjnej możemy określić podlimit sumy gwarancyjnej, który stanowi górną granicę odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego na jedno zdarzenie.