Ubezpieczenia gwarancji celno-podatkowych

Ubezpieczenia gwarancji celno- podatkowych dzielą się na specjalistycznie określone grupy polis i gwaraci w tym:

  • Gwarancja akcyzowa, która dedykowana jest podmiotom krajowym, które składają zabezpieczenie akcyzowe, w związku z prowadzona działalnością.
  • Gwarancja zapłaty długu celnego, dedykowana jest do podmiotów krajowych, które prowadza działalność poza granicami. Zgodnie z przepisami Wspólnotowego Kodeksu Celnego podmioty te mają obowiązek złożyć zabezpieczenia majątkowe co do spłaty należności podatkowych i celnych.
  • Gwarancja wspólnej procedury tranzytowej (WPT), która dedykowana jest przewoźnikom, eksporterom, spedytorom i importerom. Jest to jedna z prawnie akceptowalnych form zabezpieczeń celno- podatkowych względem Izb Celnych w przypadku, gdy ubezpieczony nie wywiąże się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (Wspólnotowy Kodeksu Celny, Konwencja o Wspólnej Procedurze Tranzytowej, ustawa o podatku od towarów i usług oraz ustawa o podatku akcyzowym). Gwarancja WPT może występować w dwóch wariantach: gwarancji generalnej i pojedynczej, a udzielne są według wzorów Izb Celnych.