Ubezpieczenie wierzytelności pieniężnych

Ubezpieczenie wierzytelności pieniężnych to polisa dedykowana przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż w związku z prowadzoną działalnością sprzedażową z odroczonym terminem płatności. Przedmiotem polisy są bezsporne należności, wynikające z umowy sprzedaży towarów lub usług w sytuacji gdy dostawa lub wysyłka towarów czy wykonanie usług zostały spełnione w terminie ubezpieczenia, a faktury z tego tytułu wystawione zostały w maksymalnym okresie kredytowania. Dzięki zastosowaniu tego typu ubezpieczenia, przedsiębiorca może udzielać możliwości płatności w dłuższych terminach przez co zwiększa swoją konkurencyjność i pozycję na rynku. W ramach ubezpieczenia, przedsiębiorca ma dostęp do oceny ryzyka kredytowego, porady związanych z windykacją i egzekucją należności.
Wiele przedsiębiorstw korzysta z tego typu rozwiązań, podnosząc swoją atrakcyjność oraz uchronienie przez finansowymi skutkami strat poniesionych z niewypłacalności odbiorców usług lub towarów.