Ubezpieczenie OC i AutoCasco

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowym ubezpieczeniem, które musi wykupić każdy posiadacz pojazdu mechanicznego. Każdy zarejestrowany w Polsce samochód, motocykl, ciągnik rolniczy, przyczepa czy pojazd wolnobieżny jest objęty obowiązkową polisą OC. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu, za szkody wyrządzone osobom trzecim i ich mieniu podczas ruchu drogowego. Zasada obowiązywania polis OC regulowana jest ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). Ubezpieczenie OC chroni właściciela pojazdu przed wysokimi kosztami szkód komunikacyjnych, w przypadku których wszystkie koszty pokrywane są przez ubezpieczyciela. Specjalizujemy się w najtańszym ubezpieczenie oc dla pojazdów ciężarowych oraz tanie oc ciągników siodłowych

Kalkulator ubezpieczenia OC

Autocasco

Ubezpieczenie Autocasco to dodatkowe ubezpieczenie przeznaczone dla posiadaczy pojazdów samochodowych, którzy chcą dodatkowo ochronić swoją własność. Autocasco gwarantuje pokrycie kosztów w sytuacji gdy pojazd posiadany przez ubezpieczonego ulegnie wypadkowi i zostanie uszkodzony lub zniszczony w skutek kolizji, działania osób trzecich, różnych zdarzeń losowych, a także kradzieży z włamaniem, czy działania czynników chemicznych lub termicznych. Autocasco daje możliwość indywidualnego dostosowania pakietów, także dodatkowych opcji ubezpieczenia poza granicami Polski. Specjalizujemy się w najtańszym ubezpieczenie ac dla pojazdów ciężarowych oraz tanie ac ciągników siodłowych

Kalkulator ubezpieczenia AC

NNW kierowców i pasażerów

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych przypadków (NNW) to dodatkowe ubezpieczenie dedykowane posiadaczom pojazdów mechanicznych, które obejmuje trwałe następstwa wypadków. Jest to oferta kierowana zarówno do osób prywatnych jak i osób prawnych oraz jednostek niebędących osobami prawnymi. Ochrona polisy NNW swoim zakresem obejmuje wypadki, które wystąpiły na terenie Polski oraz innych państw Unii Europejskiej. Polisa obejmuje szkody na zdrowiu kierowcy oraz pasażerów, w liczbie zgodnej z zapisaną w dowodzie rejestracyjnym.

Assistance

Ubezpieczenie Assistance to dodatkowy pakiet korzyści kierowany do posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zapewnia on kierowcy i pasażerom pojazdu pełną ochronę w sytuacjach takich jak awaria pojazdu, kolizja drogowa, kradzież lub unieruchomienie pojazdu czy nawet choroby i inne wypadki, które przydarzyły się kierowcy pojazdu lub pasażerów.

Zielona Karta

Ubezpieczenie OC za szkody spowodowane poza granicami Polski, nazywane jest Zieloną Kartą. Zielona Karta obowiązuje w Państwach : Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Tunezja, Turcja oraz Ukraina. Zielona Karta nie obowiązuje na terytorium Rosji i aby być chronionym w tym Państwie należy wykupić osobną polisę. Na terenie Unii Europejskiej oraz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego Zielona Karta nie jest wymagana od dnia 1 maja 2004 roku dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej. W ramach wspólnoty ubezpieczenia OC zawarte na terenie Polski, obowiązują także na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii i Chorwacji.

Ochrona prawna posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych to specyficzny rodzaj ubezpieczenia komunikacyjnego, który zapewnia ochronę interesów ubezpieczonego na drodze sądowej oraz pokrycie wszystkich kosztów z tym związanych. Ochrona obowiązuje w sprawach związanych z ruchem drogowym oraz posiadaniem i użytkowaniem pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie pokrywa wszystkie koszty roszczeń odszkodowawczych, z tytułu czynów niedozwolonych oraz całość kosztów w postepowaniu karnym oraz wykroczeniach. Polisa dodatkowo obejmuje koszty związane z postępowaniem gdy zostało zatrzymane prawo jazdy lub dowód rejestracyjny kierującego. Polisa obejmuje pomoc w przypadku sporów wynikających z umów dotyczących pojazdów, umów ubezpieczeniowych oraz spraw związanych z własnością pojazdu. W ramach polisy ubezpieczyciel gwarantuje profesjonalną pomoc adwokata lub rady prawnego i pokrycie kosztów ich usług, w ramach problemów prawnych związanych z pojazdem i ruchem samochodowym, a także likwidacją szkód (odmowy wypłaty odszkodowania, niepełne wypłacenie odszkodowania, zaniżenie odszkodowania, przewlekłość likwidacji). Pomoc obowiązuje także w przypadku zatrzymania pojazdu przez policję i inne służby porządkowe, wypadku drogowego, tymczasowego aresztowania kierowcy pojazdu gdy nastąpiła kolizja drogowa, kierowca prowadził pojazd pod wpływem alkoholu czy w sytuacji zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu.

5.00 avg. rating (100% score) - 299 votes