Ubezpieczenie OC przewoźnika w transporcie krajowym i międzynarodowy

Ubezpieczenie OCP to nieobowiązkowe lecz wskazane ubezpieczenie dla wszystkich wykonujących w ramach prowadzonej działalności przewozów transportowych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Przewóz musi być potwierdzony listami przewozowymi. Ubezpieczenie mimo, ze nie jest wymagane, jest praktycznie niezbędne do prowadzenia działalności świadczenia usług transportowych.

Ochrona ubezpieczenia OC przewoźnika najczęściej obejmuje odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie przewożonych towarów, powstałych od przyjęcia towaru do dyspozycji aż do jego wydania u odbiorcy ostatecznego. Ubezpieczeniem objęte jest także odszkodowanie za opóźnienie w dostawie. Polisa obejmuje wypłatę odszkodowania za szkody powstałe na towarach przewożonych podczas umowy transportowej. Ochroną mogą być objęte szkody rzeczowe, które powstały w skutek kradzieży czy rabunku. Należy pamiętać, że w przypadku konieczności wypłaty odszkodowania, procedura jest dość skomplikowana i długa, szczególnie jeśli odpowiedzialność przewoźnika za powstałą szkodę nie jest jednoznaczna.

Aby uzyskać wypłatę odszkodowania należy posiadać list przewozowy lub inny dokument przewozu towarów, w tym także faktury i specyfikacje przesyłek. Jeśli ubezpieczony przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkodę, świadczenie nie zostanie wypłacone. W przypadku gdy ubezpieczony nie zapłacił składek w terminie lub gdy zaistniała szkoda została zgłoszona zbyt późno- ubezpieczyciel także może odmówić wypłacenia odszkodowania.

5.00 avg. rating (100% score) - 1 vote